Holýšovský lipan

Produkce násady lipana podhorního s tradicí přes 25 let. Na jaře 2023 je k prodeji násada candáta (roček, dvouroček), násada kapra o velikosti 1,2 až 2 kg. Více na tel.: 777 106 693(5)

Středisko Holýšovský lipan bylo založeno v roce 1995 na podporu výroby násad lipana podhorního.

Rybářství se nachází v severozápadní části regionu Vysočiny poblíž Pacova. Leží jihozápadně od obce Holýšov v lesním komplexu na potoce Vočadlo, levostraném přítoku řeky Trnávky, v nadmořské výšce 600 m. Zdroj vody, potok Vočadlo o délce 2 km nad rybářstvím, je přirozený lesní tokem bez návaznosti na intenzivní zemědělské a jiné rybářské hospodaření. Naše hospodářství se sestává z chovného rybníka, líhně, žlabovny a odchovných nádrží.

Odchov násady lipana probíhá v uzavřeném obratu hejna. Základem chovu je extensivní rybniční chov generačních ryb lipana podhorního, jehož potomstvo je po umělém výtěru odchováváno do stádia půlročka nebo ročka.

Chov, včetně generační ho hejna, je pravidelně veterinárně sledován a pravidelně je prováděn monitoring virových onemocnění lososovitých ryb. Během existence rybářství nebylo virové onemocnění diagnostikováno. Z možného nákazového hlediska není nad hospodářstvím prováděna žádná rybářská výroba.

Při výrobě plůdku lipana podhorního jsou uplatňovány zásady dle kritických bodů HACCP systému. Denně se sledují aktuální hodnoty kyslíku, pH, teploty a NH4+ iontů a je prováděna jejich evidence a archivace.

Naše produkce

Fotogalerie